Kuršiai yra vakarinėje Lietuvos ir Latvijos dalyje gyvenusi baltų gentis. Mažai kam žinoma, tačiau kuršiai buvo dar anksčiau prieš Žemaitiją ir jie taip išplito, jog jų žemės vienu metu siekė net rytų Lietuvą, todėl dabar net rytų Lietuvoje galima rasti daug kuršiškų vietovardžių, tokių kaip pavyzdžiui Kuršėnai, Kuršiškiai ir kt. Be abejonės, Kuršių marios taip pat kilo nuo to pavadinimo.

Kuršiai buvo bene karingiausia gentis, tačiau jie buvo stiprūs ne žemyne, o jūrose. Kuršiai dar buvo vadinami baltų vikingais, jie laivais pasiekdavo vikingų krantus Gotlande, dabartinėje Švedijos pakrantėje ir toliau, ir juos nusiaubdavo, todėl kuršių anksčiau bijodavo net vikingai. Vėliau, plintant vikingams, kuršių karinė galia silpo, tačiau jie dar labai aršiai gynė savo pakrantes.

Vikingai labai daug amžių mėgino užkariauti kuršių pakrantes laivais, tačiau jiems niekaip nepavykdavo. Žymiausias mūšis – Apuolės apgultis. Kuršių tarmė buvo tokia stipri ir darė tokią didelę įtaką, kad jos pagrindu vystėsi žemaičių kalba.

Daugybę šimtų metų nenugalėti kuršiai galų gale buvo labai greitai ir lengvai palaužti kryžiuočių, kurie puolė sausuma. Sausuma kuršiai nemokėjo gerai gintis, buvo prasti sausumos kariai. Kryžiuočiai puolė juos su nauja technika bei ginkluotėmis, todėl per kelias dešimtis metų pati galingiausia kuršių gentis staiga ėmė ir išnyko. Latvijoje kuršiai dėl kalavijuočių ordino nunyko labai greitai, Lietuvoje dar priešinosi kiek ilgiau.

Kuršių paveldas

Kuršių paveldas yra labai didelis, pradedant jų unikalia kalba, paliktais vietovardžiais, kalbos įspaudais, taip pat laivyba ir žvejybos būdais, pakrančių įtvirtinimais. Kuršiai viešpatavo kuršių mariose ir visoje Baltijos jūroje – tai buvo žymi jūreivių tauta, mylėjusi jūrą ir atsidavusi tiktai jai.

Kryžiuočiams ir kalavijuočiams nepavyko užkariauti tik žemaičių ir lietuvių, visos kitos gentys nunyko, nes buvo neišsivysčiusios karine prasme. Sėliai, žiemgaliai ir latgaliai per daug sėslus, taikūs – tai buvo latviškos žemdirbių tautos. Kuršiai, kaip jau minėjome, buvo kariai, tačiau jūros, o ne sausumos, todėl ir pražuvo nuo galingesnių atėjūnų.