Pakalbėkime dar kartą apie pasaulines šiukšlių problemas ir kaip pasireiškia įvairių stichijų: ugnies, žemės, oro, vandens maištas prieš kenksmingą žmogaus veiklą. Vanduo yra itin jautri terpė, nemėgstanti šiukšlių ir taršos. Čia greičiausiai veisiasi visi mikroorganizmai, tai palankiausia terpė rastis naujoms ligoms dėl taršos. Piktas vanduo užlieja miestus cunamiais, tvinsta potvyniais, arba tiesiog išdžiūna ir kyla sausra. Visa tai dėl kenksmingos žmogaus veiklos.

šiukšlės

Užterštas oras sukyla dideliais viesulais, uraganais ir siaubia viską aplinkui, naikina žmonių gyvenimus. Užterštame ore nebegali kvėpuoti nė pats žmogus, todėl tampa imlus visokiems virusams, susirgimams. Protui reikia gryno oro, protas nebeatsišviežina, apima tamsesnės ir niūresnės mintys, kyla daugiau tarpusavio konfliktų bendravime.

Užteršta žemė ima drebėti ir šluoti nuo savo paviršiaus ištisus metus. Ji taip pat išdžiūna, užverčia smėliu gyvenvietes, žemė dykumėja, o kalnuose susidaro nuošliaužos, krinta grėsmingi akmenys, kurie laidoja viską aplinkui.

Užteršta ir bloga ugnis ima niokoti viską milžiniškais gaisrais, ji tampa naikinanti, griaunanti. Sudega milžiniški miškai. Užteršta ugnis taip pat reiškiasi ugnikalnių išsiveržimu, kurie palaidoja viską aplinkui ir išmeta į atmosferą daug nuodingų garų.

Kuo labiau žmogus negerbia gamtos ir ją teršia, tuo labiau ji sukyla prieš jį. Tai itin paūmėjo pastaruoju šimtmečiu dėl technologinės ir radiacinės taršos, kaip ir dėl fizinių šiukšlių. Atmosfera gali būti teršiama ir yra teršiama ne tik matomomis šiukšlėmis, bet ir nematamomis, tai įvairūs mentaliniai virusai, depresyvios nuotaikos ir emocinė tamsa, skatinant savižudybes ir neviltį, niūras nuotaikas.

Nematoma tarša yra netgi žymiai didesnė už matomą – tai kaip didelis ledo luito gabalas po vandeniu, kuomet matoma tik mažytė viršūnėlė. Priešnuodis visam tam yra sveikas ir sąmoningas gyvenimas, pozityvumas, gerų dalykų dalinimas, gerų nuotaikų ir minčių skatinimas savyje ir kituose, darbas visų pirma su savimi.

Šitoks darbas nėra lengvas, juolab kad dar labai veikia planetos tarša ir negatyvas, todėl svarbu nepersiimti svetimomis mintimis bei tų minčių programomis, kaip ir svetimomis nuotaikomis.