Rašysime šį tekstą visai ne apie kukurūzų košę, o apie kur kas rimtesnes problemas. Mūsų miela ir brangi Žemės planeta yra smarkiai užteršta ir sunkiai kenčia. Ją teršia ne tik vandenyne esančios šiukšlės, apie kurias jau kalbėjome, ne tik užteršta nuodais dirva ir visokių fabrikų kenksminga veikla. Labai daug žalos padaro ir tai, kas, kaip sakoma, ateina per orą, arba per eterį.

Oras visų pirma yra labai teršiamas lėktuvų ir karo pramonės. Tačiau dar rimčiau yra tai, kas virš stratosferos. Ten skraidžioja daugybė palydovų, kurie tampa kosminėmis šiukšlėmis ir skraido jie visur Žemės atmosferoje. Jeigu atsitrenktų toks į tave, tai užmuštų. Tie palydovai vėliau susinaudoja ir ima kristi žemyn, šitaip teršdami žemę. Teršia jie ir visą eterį, skleisdami savo bangas, išbalansuoja visus Žemės ritmus. Tai nerūpi verslui.

Verslui rūpi tik pinigai, jie yra pinigų vergai, todėl leidžia naujus palydovus ir štai per ateinančius kelis metus žadama paleisti tūkstančių tūkstančius naujų palydovų. Ir nieko tu čia žmogus nepakeisi, gali tik rinkti šalia savo namų esančiame upelyje plaukiojančias šiukšles.

šiukšlės iš vandens

O šiukšlių, kaip jau buvo kalbėta, daug. Gerai, kad dabar ima egzistuoti šiokia tokia pakuočių supirkimo sistema, bet netgi ir čia yra vilkinama viskas ir ieškoma to, kas palanku verslui. Na, bet bent jau gerai, kad kažkas iš viso yra, ne taip, kaip sovietmečiu. Sovietmečiu visur stovėjo tik lenino skulptūros ir nei vieno atliekų supirkimo punkto.

Automobilio padangas reikia grąžinti, o ne išmesti miške ar į upelį. Išgertą degtinės butelį reikia išmesti į stiklo konteinerį, o ne į mišką. Deja, degtinės praplautos smegenys nebesugeba mąstyti, žmogus tampa kaip koks zombis, arba gyvulys, aklai paklustantis instinktams ir šika visur, kur tik užmato. Kaip kovoti su tokiais parazitais, kurie elgiasi bjauriau negu gyvuliai? Nes net gyvuliai kartais gražiau elgiasi ir prisižiūri savo gyvenamosios vietos. Čia klausimas. Deja dar yra daug klausimų gyvenant šioje Žemėje.